Arcadira.eu - Online rezervace hotelů v Praze

Výběr jazyka:

Nacházíte se zde: Úvodní strana > Turistické informace > Pražské památky

Pražské památky

Pražský hrad

Pražský hrad

Pražský hrad je hrad (de facto hradiště) v pražské čtvrti Hradčany, tradiční sídlo českých panovníků, od roku 1918 prezidenta republiky. Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z Hradu založeného v 9. století jeden z největších hradních komplexů na světě (podle Guinessovy knihy rekordů je to svými rozměry 570 m délky a 130 m šířky největší hrad na světě). Často je považován za symbol města i České republiky. Součástí hradu je Katedrála svatého Víta, kde jsou například uloženy české korunovační klenoty nebo pochováni mnozí čeští vládci. Vznik a vývoj Pravěké osídlení ostrožny Pražského …
Přečtěte si více

Karlův most

Karlův most

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních cestách. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. …
Přečtěte si více

Národní muzeum

Národní muzeum

Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Někdy se tento termín používá i pro její hlavní budovu na Václavském náměstí v Praze 1. Historický vývoj Muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892). Hlavní budova Novorenesanční stavba od projektanta Josefa Schulze s centrálním prostorem Panteonu a výzdobou od umělců generace Národního divadla …
Přečtěte si více

Národní divadlo

Národní divadlo

Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického. Návrhy O výstavbě kamenného divadla začali čeští vlastenci uvažovat už v roce 1844 na svých poradách v Praze. Počátek stavby byl realizován nejprve žádostí o „privilej na vystavění, zařízení, vydržování a řízení“ samostatného českého divadla, kterou stavovskému výboru českého sněmu 29. ledna 1845 předložil František Palacký. …
Přečtěte si více

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, je dominantní stavba na Pražském hradě, jde o sídelní kostel arcibiskupa pražského. Do roku 1997 se jmenovala katedrála svatého Víta, což je dosud její zažitý název. Předchůdci katedrály Rotunda První kostel, zasvěcený sv. Vítu, uctívanému v tehdy spřáteleném Sasku, založil kníže Václav. Kostel byl pojmenován podle italského světce, jehož ostatek (byla to část ramene) získal kníže Václav od německého císaře Jindřicha I. Ptáčníka V pořadí čtvrtý vládce českého státu zde založil rotundu. Kruhová románská rotunda o průměru 13 metrů byla …
Přečtěte si více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí (dříve také Velké náměstí, lidově pak Staromák) je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m2 a vede přes něj královská cesta. Obecné informace Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Staroměstského náměstí stojí pomník mistra Jana Husa. Ve sklepeních domů, jež náměstí lemují, můžeme najít románské a gotické základy. Na nich stojí renesanční, barokní a rokokové …
Přečtěte si více

Staroměstská radnice

Staroměstská radnice

Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Tvoří ji komplex několika domů přiléhajících ke Staroměstskému náměstí postupně připojovaných do jednoho celku pro potřeby správy Starého Města pražského. Historie Založení radnice Historicky prvním domem je nárožní raně gotický dům z konce 13. století, který měšťané získali z majetku bohatého kupce Wolfina od Kamene. Dominantou Wolflinova domu je mohutná hranolovitá věž, zvýšená v roce 1364. V této věži vybudovala roku 1381 …
Přečtěte si více

Staroměstský orloj

Staroměstský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny, umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze. Orloj je poprvé doložen v listině z 9. října 1410, od té doby uplynulo právě 600 let a 125 dní. Orloji uprostřed dominuje astronomický ciferník a pod ním kalendářní deska. Na astronomickém ciferníku, odvozeném od astrolábu, lze odečíst různé časy, astronomické cykly, polohu Slunce a kterým souhvězdím zvířetníku právě prochází, polohu Měsíce nad nebo pod horizontem, jeho fázi a postavení vzhledem ke Slunci. Z kalendářní desky lze odečíst aktuální měsíc, …
Přečtěte si více

Státní opera

Státní opera

Státní opera Praha, divadlo s operním a baletním souborem sídlící v Praze (Česká republika), patřící k nejvýznamnějším hudebním scénám v Evropě. Od roku 1888, kdy bylo otevřeno jako Nové německé divadlo, zde působila celá řada umělců světového významu (Gustav Mahler, Georg Széll, Alexander Zemlinsky, Richard Strauss, Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Lilli Lehmann, Maria Jeritza, Leo Slezak, Jelena Obrazcovová, John Dew, Heikki Siukola, Vladimir Matorin, Jan Skalický, Ĺubica Vargicová, Eva Urbanová ad.). Jméno Státní opera Praha nese od roku 1992, kdy se po téměř půl století trvajícím svazku …
Přečtěte si více

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Václavské náměstí (hovorově zvané také Václavák) je pražské kulturní a obchodní centrum. Ve skutečnosti to není náměstí v pravém slova smyslu. Je to 682 m dlouhý a 60 m široký bulvár, který vede od Národního muzea k Můstku. Václavské náměstí bylo svědkem mnoha významných historických událostí. Je to tradiční místo pro demonstrace, oslavy a jiná masová setkání. Václavské náměstí se původně nazývalo Koňský trh. Nynější název (nejprve v podobě Svatováclavské náměstí) byl zaveden roku 1848, na návrh prezentovaný veřejnosti v tomto bouřlivém roce Karlem Havlíčkem Borovským. Dříve v témže roce …
Přečtěte si více

Valdštejnský palác

Valdštejnský palác

Valdštejnský palác je objekt v Praze na Malé Straně, jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka a v současné době sídlo Senátu Parlamentu České republiky. Součást komplexu Valdštejnského paláce tvoří také Valdštejnská zahrada a Valdštejnská jízdárna. Senát spravuje dále sousední Kolovratský palác a Malý Fürstenberský palác. Historie Tento palácový komplex dal v letech 1623–1630 vystavět jeden z nejmocnějších a nejbohatších šlechticů té doby Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna na místě Trčkovského paláce, a dalších 23 domů, tří velkých zahrad a cihelny. Palác měl svou …
Přečtěte si více

Palác Kinských

Palác Kinských

Palác Kinských (také Palác Golz-Kinských) je významná rokoková stavba v Praze na Staroměstském náměstí. Stojí na jeho severní straně poblíž pomníku Jana Husa, vedle Domu U kamenného zvonu. Historie Paláce Kinských Na tomto místě ve středověku stávaly dva jiné domy. V západní části dnešního paláce se v podzemí dochovaly zbytky románského domu, severněji pak jiný raně gotický dům. Dnešní rokokový palác byl postaven pro hraběte Jana Arnošta Golze v Ietech 1755 až 1765 podle starších plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a pod vedením architekta Anselma Luraga. Na fasádě provedl bohatou …
Přečtěte si více

Obecní dům

Obecní dům

Obecní dům (původním názvem Reprezentační dům hlavního města Prahy) je jedna z nejznámějších secesních staveb v Praze s novorenesančními prvky, jež stojí na náměstí Republiky, v sousedství Prašné brány naproti domu U Hybernů. Slouží především reprezentačním účelům. Historie Na místě dnešního Obecního domu stála původně rezidence českých králů, Králův dvůr. Tento komplex nechal vybudovat kolem roku 1380 Václav IV.; sloužil jako sídlo panovníků v letech 1383–1484. Kromě paláce zahrnoval i domy pro dvořany, lázně, lvinec a zahradu. Po Václavu IV. zde sídlil jeho bratr Zikmund Lucemburský, …
Přečtěte si více

Prašná brána

Prašná brána

Prašná brána je pozdně gotická stavba na rozhraní ulice Na Příkopech a náměstí Republiky vedle Obecního domu naproti domu U Hybernů. Jedná se o jeden ze symbolů Prahy. V bráně začíná Celetná ulice, která zde tvoří první část královské cesty, která vede odtud až na Pražský hrad. Historie Původně stávala na jejím místě jedna z bran staroměstského opevnění, označovaná U sv. Ambrože, kterou později vystřídala brána Horská. Její název neměl nic společného s horami – jmenovala se tak podle toho, že z ní vycházela důležitá cesta na Kutnou Horu. Poté, co staroměstské hradby ztratily založením …
Přečtěte si více

Týnský chrám

Týnský chrám

Kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám), (někdy též nesprávně uváděn jako kostel Panny Marie před Týnem) se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho dnešní stavba pochází ze 14. století a patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Historie Na tomto místě stával už v 11. století románský kostelík, který byl nahrazen v druhé polovině 13. století raně gotickou stavbou, v níž mj. kázal Konrád Waldhauser – kritik církevních mravů. Teprve v polovině 14. století byla zahájena novostavba vrcholně gotického kostela, který se stal hlavním staroměstským …
Přečtěte si více

Betlémská kaple

Betlémská kaple

Betlémská kaple je kaple na pražském Starém Městě. Původní kaple zde byla postavena roku 1391 a byla určena pro česká kázání. Kázal zde Mistr Jan Hus a další husitští kněží. Poté kaple vystřídala řadu jiných určení, zchátrala a roku 1786 byla proto zbořena. Znovu vybudována byla v 50. letech 20. století jako památník husitského hnutí. Obnovená kaple slouží také jako slavnostní aula Českého vysokého učení technického v Praze. Historie Vznik kaple a její poslání Betlémská kaple byla založena zakládací listinou z 24. května 1391 Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem. Stavba kaple probíhala v …
Přečtěte si více

Karolinum

Karolinum

Karolinum (spisovná výslovnost je podle PČP [karolínum], původně lat. Collegium Carolinum, neboli Karlova kolej – jméno je odvozeno od zakladatele Karla IV.) je komplex staveb – nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě – nacházející se na Starém Městě v Praze, na rohu Ovocného trhu a Železné ulice, jižně od Staroměstského náměstí. Historie Vznikl rozšířením a úpravami paláce Jana Rotleva. Mincmistr Rotlev z Kutné Hory přenechal palác králi Václavu IV., čímž zachránil svého syna, kterému hrozil trest smrti za tasení meče při soudním jednání. Král pak roku 1383 dům daroval Karlově …
Přečtěte si více

Klementinum

Klementinum

Klementinum (historicky Clementinum) bylo původně Jezuity vystavěno jakožto kolej v Praze, která byla založena poté, co roku 1556 jezuité přijali pozvání Ferdinanda I. Habsburského a přišli do Prahy. Historie Jezuité vystavěli zdejší areál v dnešní rozloze v letech 1653–1726, na místě kláštera dominikánů, kteří se zde usadili v roce 1227 při kostele sv. Klimenta a který jezuité po nich převzali. Tento, již tehdy velkoryse pojatý raně barokní areál, byl dále upravován, modernizován a rozšiřován – přes vrcholné baroko až po klasicismus – a nepotřeboval žádné větší úpravy po většinu 18. a …
Přečtěte si více

Rudolfinum

Rudolfinum

Rudolfinum je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha v Praze při pravém břehu řeky Vltavy na Starém městě pražském v městské části Praha 1. Historie Byla vystavěna v letech 1876 - 1881 a slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 jako víceúčelové kulturní zařízení s koncertní síní a výstavními sály. Rudolfinum nechala postavit u příležitosti 50. výročí svého založení Česká spořitelna, která požádala následníka habsburského trůnu arcivévodu Rudolfa, aby stavba byla pojmenována po něm. Bylo pro ni vybráno místo na východním břehu Vltavy zvané Rejdiště. Po vzniku Československa byla …
Přečtěte si více

Jindřišská věž

Jindřišská věž

Jindřišská věž je původní zvonice kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážného náměstí v Praze na Novém Městě. Dosahuje výšky 65,7 metrů a je tak nejvyšší volně stojící zvonicí v Praze. Historie Zvonice byla postavena v gotickém slohu v letech 1472–1476 z pískovce s dřevěnou střechou s břidlicovou krytinou. V té době patřila i s okolními pozemky k majetku řádu Křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1577 obdržela věž i hodiny. Ciferník zdobí po stranách barevné znaky Starého a Nového města a zemí Koruny …
Přečtěte si více

Bazilika svatého Jiří

Bazilika svatého Jiří

Bazilika sv. Jiří se nachází v areálu Pražského hradu. Charakteristika a historie Byla založena roku 920 jako druhý křesťanský kostel v tehdejší oblasti Prahy. Roku 973 byl knížetem Boleslavem II. založen ženský klášter řádu benediktinů a kostel se stal jeho součástí. S výjimkou průčelí a některých prvků interiéru si kostel uchoval svůj románský charakter daný přestavbou po požáru Pražského hradu v roce 1142. Vlastní kostel je trojlodní bazilika se dvěma věžemi v průčelí, čtvercovým kněžištěm s apsidou a trojlodní kryptou. Kaple svaté Ludmily a většina nástěnných maleb pochází z …
Přečtěte si více

Kostel svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše se nachází v Praze na Staroměstském náměstí. Byl postaven v barokním slohu v letech 1732–1737 stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. V interiéru kostela stojí za pozornost varhany a nástropní fresky zobrazující životy světců sv. Mikuláše, sv. Benedikta a motivy ze Starého zákona. V letech 1735–1736 je vytvořil bavorský malíř Kosmas Damián Assam. Hlavní oltář z umělého mramoru pochází z roku 1737. Historie Kostel byl postaven na místě vyhořelého románského farního kostela. Za císaře Josefa II. byla část kostelního vybavení zrekvírována, včetně zvonů. Podle …
Přečtěte si více

Chrám svatého Mikuláše

Chrám svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše, nazývaný též chrám svatého Mikuláše, je barokní kostel nacházející se v Praze na Malostranském náměstí. Byl postaven v letech 1704–1755 na místě, kde původně stál gotický kostel ze 13. století zasvěcený taktéž Mikuláši z Myry. Až do 17. století stála nedaleko též románská rotunda svatého Václava. V minulosti na věži kostela drželi službu hlásní, kteří měli za úkol hlásit případné požáry či blížícího se nepřítele. Charakteristika Kostel sv. Mikuláše je postaven na Malé Straně. Je často považován za nejkrásnější barokní stavbu Prahy. Chrám je situován v nároží …
Přečtěte si více

Černá věž

Černá věž

Černá věž je výrazná čtyřboká kamenná věž na východním konci Pražského hradu, k níž vedou Staré zámecké schody. Ačkoli prošla různými úpravami, zachovala si charakter středověké hradní věže ze 12. století. Historie Věž vznikla jako brána patrně současně s celým románským opevněním, krátce po roce 1135. Ve 13. století byla brána zazděna a věž dostala jehlancovou střechu. Za Karla IV. byla tato střecha pokryta pozlaceným olověným plechem a věži se říkalo také "Zlatá". V 15. století byla věž mírně zvýšena a zrušeno cimbuří na jejím ochozu, roku 1538 ještě před velkým požárem Hradu věž …
Přečtěte si více

Vyšehrad

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze a taktéž stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2, zaujímající jeho bezprostřední okolí. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady jako jediný český panovník sídlil první český král Vratislav II. Při kostele sv. Petra a Pavla byla zřízena vyšehradská kapitula. Později se stal především pevností, střežící od jihu Prahu, rozsáhle barokně přebudovanou ve 2. polovině století 17. Od 15. do …
Přečtěte si více

Kostel panny Marie Vítězné

Kostel panny Marie Vítězné

Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů se nachází v Praze pod Petřínem v Karmelitské ulici na Malé Straně. Svoji proslulost získal především díky milostné sošce Pražského Jezulátka, kvůli které se často přezdívá U Pražského Jezulátka. Jde o významnou stavební památku z období raného baroka, interiér má hodnotný mobiliář pocházející většinou ze 17. století. Historie Na místě dnešního kostela stál v 17. století luteránský kostel Nejsvětější Trojice. Po bitvě na Bílé hoře byl kostel uzavřen a na přímluvu Dominika à Jesu Maria jej …
Přečtěte si více

Malostranské náměstí

Malostranské náměstí

Malostranské náměstí tvoří centrum Malé Strany v Praze, v městské části Praha 1. Fakticky jde spíše o dvojici náměstí, oddělených kostelem a s ním spojeným blokem domů. Historie V minulosti toto náměstí neslo různá jména (Rynk, Malostranský rynek, Štěpánské náměstí, též náměstí Maršála Radeckého či Radeckého náměstí, neboť zde v letech 1858–1919 stál pomník slavného rakouského vojevůdce maršála Jana Josefa Václava Radeckého z Radče). V minulosti náměstí sloužilo jako tržní prostor i pro různé společenské události (bývala zde v minulosti například šibenice či pranýř). Horní části …
Přečtěte si více

Petřín

Petřín

Petřín (německy Laurenziberg, latinsky Petrin) je 327 m vysoký kopec v centru Prahy. Na jeho vrcholu stojí Petřínská rozhledna a mnoho jiných objektů. Na Petříně najdeme skály zejména z pískovce. Historie Petřín vystřídal v průběhu staletí několik názvů: Petřín, Hora, Kopec, Vrch sv. Vavřince (odtud německý název Laurenziberg - z lat. Laurentius Vavřinec a Berg hora, kopec), posledně jmenovaný podle zasvěcení kostela stojícího na jeho temeni. Kronikář Kosmas popisuje Petřín jako velmi skalnaté místo; pro velké množství skal (latinsky petra) se mu údajně začalo říkat Petřín. Od nepaměti …
Přečtěte si více

Sdílet

© 2008-2024 Pragap Tour, s r.o. (Arcadira) | Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky | Vytvořil Jaroslav Salivar